t
โต๊ะปฏิบัติการกลาง (Island Bench)


โต๊ะปฏิบัติการกลาง (Island Bench),โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง(Island Bench with sink)
งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการในระบบ Knock Down โดยผลิตเป็นตู้สำเร็จพร้อมประกอบ ติดตั้งเป็นชุดโต๊ะปฏิบัติการ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและวัสดุที่ถูกสุขลักษณะ ตามเงื่อนไขในงานห้องปฏิบัติการ  

พื้นโต๊ะปฏิบัติการ ; 
Phenoric Resin *** Recommend ***  
ไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวลามิเนต
ไม้อัดเคลือบผิวลามิเนต 

บอดี้ตู้ ;
ไม้ปาติเคิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีน         
*** Recommend***

ไม้อัดเคลือบผิวเมลามีน 
ไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวลามิเนต 
ไม้อัดปิดผิวลามิเนต 
เหล็กชุบสีอีพอกซี่ 
สแตนเลสสตีล เกรด 304