เครื่องแก้ว กระเบื้อง
Brand ที่ทั่วโลกยอมรับและเป็นที่นิยมของตลาดมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพได้เป็นอย่างดีสินค้า บีกเกอร์ ขวดวัดปริมาตร และอื่นๆอีกมากมาย