งานเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ
ออกแบบให้ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยระบบปฏิบัติการที่เป็นสากล ผลิตตามขั้นตอนและพัฒนาการผลิตที่ใส่ใจในรายละเอียดตามขั้นตอนที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ ส่งมอบและติดตั้ง ด้วยบริการที่เป็นมิตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด