เครื่องพลาสติก
มีสินค้ามากมายหลากหลาย ภายใต้ แบรนด์ Polylab ทั้งอุปกรณ์พลาสติกพื้นฐาน บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดฉีดน้ำกลั่น และอีกหลากหลาย