t
ตู้เก็บสารเคมีแบบดูดออก,แบบหมุนเวียน (Chemical Cabinet)


ตู้เก็บสารเคมีแบบดูดออก , แบบหมุนเวียน (Chemical Cabinet) 
งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการในระบบ Knock Down โดยผลิตเป็นตู้สำเร็จพร้อมประกอบ ติดตั้งเป็นชุดโต๊ะปฏิบัติการ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและวัสดุที่ถูกสุขลักษณะ ตามเงื่อนไขในงานห้องปฏิบัติการ  

บอดี้ตู้ ;
ไม้ปาติเคิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีน         
*** Recommend***
ไม้อัดเคลือบผิวเมลามีน 
ไม้ปาติเคิลบอร์ดปิดผิวลามิเนต 
ไม้อัดปิดผิวลามิเนต 

บานเปิดบน ; บานกระจก / บานทึบ