t
โต๊ะวางเครื่องชั่ง (Balance Table)


โต๊ะวางเครื่องชั่ง (Balance Table) 
Specification 

- บอดี้ทำด้วย เหล็กเคลือบอีพอกซี่ / หินขัดเรียบ
- พื้นโต๊ะ Phenoric Resin / หินแกรนิต
- ขาโต๊ะปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 
- ภายในบรรจุ วัสดุถ่วงน้ำหนัก