t
ชุดอ่างล้างตา (Eye , Body Safety)


ชุดอ่างล้างตา (Eye , Body Safety)
มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบ ตั้งพื้น ทรงสูง ติดตั้งร่วมกับอ่างซิ้ง ติดตั้งกับผนังทางเดิน